บอกฮักบ้านสะปัน

บอกฮักบ้านสะปัน

ห้องพักบอกฮักบ้านสะปัน

ที่ตั้ง การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว น่าน สะปัน ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาขับรถ 2 ชั่วโมงครึ่ง มาทางเส้น อำเภอสันติสุข หมายเลข 1169 น่าน สันติสุข ที่ท่องเที่ยวจะผ่าน บ้านกิ่วม่วง ร้านกาแฟเดอะวิวกิ่วม่วง จากนั้นใช้เส้นทางทางหลวง 1081 ที่ท่องเที่ยวจะผ่าน ถนนเลข 3 โค้งเลข 0 ถนนพับผ้า หลังจากนั้นถึง อ.บ่อเกลือ ต้องขับมาที่หมู่บ้านสะปันอีก 8 กิโลเมตร บอกฮักบ้านสะปันตั้งอยู่ในหมู่บ้านสะปัน